കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ മണ്ടത്തരങ്ങൾ 2

സിൽവർ ലൈൻ ജെറ്റ് സ്കാനിയയെ കടത്തി വെട്ടിയത് അറിഞ്ഞില്ല… ആരും പറഞ്ഞില്ല… 🙁 എന്താലേ .. ഇഷ്ടമുള്ള ചാർജിൽ യാത്ര ചെയ്യാം.

ksrtc-online-reservation-website

റിസർവേഷൻ സൈറ്റിൽ നിരക്കുകൾ തോന്നിയ പോലെ, കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഓൺലൈൻ റിസർവേഷൻ സൈറ്റ് പരിപാലിക്കുന്നത് തിരുമണ്ടന്മാരോ?

 

Check Also

KSRTC യിലെ ‘തൊരടി പിടിച്ച’ ഹോട്ട് സീറ്റും പാവം കണ്ടക്ടറുടെ പെടാപ്പാടും…

പ്രണയത്തിനു കണ്ണും മൂക്കും ഇല്ലെന്നാണ് പറച്ചിൽ. അപ്പോൾ പ്രണയിക്കുന്നവർക്ക് സ്ഥലകാലബോധം ഇല്ലാതായാലോ? പറഞ്ഞു വരുന്നത് യഥാർത്ഥ പ്രണയത്തെക്കുറിച്ചല്ല, പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച് …

Leave a Reply