കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ മണ്ടത്തരങ്ങൾ 2

സിൽവർ ലൈൻ ജെറ്റ് സ്കാനിയയെ കടത്തി വെട്ടിയത് അറിഞ്ഞില്ല… ആരും പറഞ്ഞില്ല… 🙁 എന്താലേ .. ഇഷ്ടമുള്ള ചാർജിൽ യാത്ര ചെയ്യാം.

ksrtc-online-reservation-website

റിസർവേഷൻ സൈറ്റിൽ നിരക്കുകൾ തോന്നിയ പോലെ, കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഓൺലൈൻ റിസർവേഷൻ സൈറ്റ് പരിപാലിക്കുന്നത് തിരുമണ്ടന്മാരോ?

 

Check Also

പ്രായമേറിയ യാത്രക്കാരിയുടെ കൈപിടിച്ച് സഹായിച്ച് ഒരു KSRTC കണ്ടക്ടർ; കണ്ണും മനസ്സും നിറയ്ക്കുന്ന ദൃശ്യം…

എന്തിനും ഏതിനും പഴി കേൾക്കുന്ന സർക്കാർ ജീവനക്കാരാണ് കെഎസ്ആർടിസിയിലേത്. പണ്ടുകാലത്തൊക്കെ കെഎസ്ആർടിസിയിൽ ജോലി ലഭിച്ചാൽ പിന്നെ അവർക്ക് രാജാവിന്റെ പവർ …

Leave a Reply