കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ മണ്ടത്തരങ്ങൾ 2

സിൽവർ ലൈൻ ജെറ്റ് സ്കാനിയയെ കടത്തി വെട്ടിയത് അറിഞ്ഞില്ല… ആരും പറഞ്ഞില്ല… 🙁 എന്താലേ .. ഇഷ്ടമുള്ള ചാർജിൽ യാത്ര ചെയ്യാം.

ksrtc-online-reservation-website

റിസർവേഷൻ സൈറ്റിൽ നിരക്കുകൾ തോന്നിയ പോലെ, കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഓൺലൈൻ റിസർവേഷൻ സൈറ്റ് പരിപാലിക്കുന്നത് തിരുമണ്ടന്മാരോ?

 

Check Also

ആനവണ്ടി മൺസൂൺ മീറ്റ് 2019 ഇത്തവണ കുട്ടനാട്ടിൽ; വരുന്നോ??

ആനവണ്ടി മഴക്കാല മീറ്റ് 2019 ജൂലൈ ഏഴ് ഞായറാഴ്ച കുട്ടനാട്ടിൽ. ആനവണ്ടി മീറ്റ് ഇത്തവണ ആലപ്പുഴയുടെ മണ്ണിൽ. പമ്പ – …

Leave a Reply