എം ജി റോഡ്‌ മെട്രോ സ്റ്റേഷന്‍റെ ഡിസൈന്‍ തീം

കൊച്ചി മെട്രോയുടെ എം ജി റോഡ്‌ സ്റ്റേഷന്‍റെ ഡിസൈന്‍ തീം കൊച്ചിയുടെ ചരിത്രമാണ്…

പഴയ കൊച്ചി രാജ്യത്തിന്‍റെ / നഗരത്തിന്‍റെ ചിത്രങ്ങള്‍, ആധികാരിക രേഖകള്‍, വീഡിയോകള്‍ തുടങ്ങിയവ സ്റ്റേഷന്‍റെ ഇന്‍റീരിയര്‍ ഡിസൈന്‍ ചെയ്യാന്‍ ആവശ്യമുണ്ട്. പ്രസ്തുത വസ്തുക്കള്‍ കൈവശമുള്ളവര്‍ അവയുടെ പകര്‍പ്പ് കൊച്ചി മെട്രോ റയില്‍ കമ്പനിക്ക് കൈമാറണമെന്ന് അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.

ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പര്‍: 0484- 2350355, 2350455, 2350955
ഇമെയില്‍: contactus@kmrl.co.in

ജയശങ്കര്‍
ലെയ്സണ്‍ ഓഫീസര്‍

Check Also

ലോകത്തിലെ Top 20 ബഡ്‌ജറ്റ്‌ എയർലൈനുകൾ ഇവയാണ്… Top 20 best low-cost airlines in the world

A low-cost carrier (also known as a no-frills, discount or budget airline) is an airline …

Leave a Reply