Home / Travel & Travelogues (page 20)

Travel & Travelogues

കേരളത്തിനായി പഞ്ചാബിൽ 29 കിമീ നടന്ന് സഹായമഭ്യർത്ഥിച്ച് മലയാളി യാത്രികൻ..

യാത്രകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു മനുഷ്യസ്നേഹിയാണ് തലശ്ശേരി സ്വദേശിയായ പർവേസ് ഇലാഹി. പർവേസിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ …

Read More »

കോഴിക്കോടൻ ഹൽവയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെ? ഇത് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയാലോ?

കോഴിക്കോടെന്നാൽ മിഠായിത്തെരുവ്, അതാണ് അതിന്റെ ശരി.ഹൽവക്കടകൾക്ക് പ്രശസ്തമായ ഈ കോഴിക്കോടൻ തെരുവിന് ആ …

Read More »