എടത്വാ ഡിപ്പോയുടെ അമ്പലപ്പുഴ – ഗുരുവായൂര്‍ സര്‍വ്വീസ് ഇന്നുമുതല്‍

എടത്വാ ഡിപ്പോയുടെ അമ്പലപ്പുഴ – ഗുരുവായൂര്‍ സര്‍വ്വീസ് ഇന്നുമുതല്‍

Turn to ‘Aanavandi’ App to Get KSRTC info

www.aanavandi.com & the mobile applications available on Android & Windows store provide latest & updated time schedule of KSRTC buses. Aanavandi is the service providing by Team KSRTC Blog, An active online forum for KSRTC fans across the globe since 2008. We have launched the website www.aanavandi.com and the mobile apps of the same name, aimed at popularising the services of the Kerala State Road Transport Corporation (KSRTC).

The blog and app, developed a by an online collective KSRTC Blog, offer real time information on the 50,000-odd schedules the public transport company runs a day.

Check Also

യാത്രക്കാരിയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രൈവറ്റ് ബസ് കാത്തുനിന്നത് 20 മിനിറ്റ്; അഭിനന്ദനപ്രവാഹം

അടിമാലിയിൽ ഇറങ്ങിയ യാത്രക്കാരി തിരിച്ചു കയറിയില്ല,ബസ് യാത്രക്കാരി വരുന്നത് വരെ കാത്തു നിന്നത് 20 മിനിറ്റോളം!! വൈറ്റിലയിൽ നിന്നും തോപ്രാംകുടിക്ക് …

Leave a Reply